Sunday, August 7, 2016

सत्य


काही गोष्टी न बोललेल्याच बऱ्या असतात 

माहित नाही किती खऱ्या आणि किती खोट्या असतात