Tuesday, July 12, 2016

प्रश्न

प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळतच असे नाही 
म्हणून काय प्रश्न तयार  करायचा सोडायचं नाही 
होऊ दे प्रश्नांच नेटवर्क,जाळ्यात गुरफटून जाऊ दे 
तुमचा श्वास ,तेंव्हाच येतो जीवनाला खरा आस्वाद   

पुण्य

आपले आपले नाही असे म्हणायचं नसत 
प्रत्येकाला आपुलकीने वागवायचे असते 
आज ना उद्या हे जग सोडून जायचं असते 

पापाचा घडा भरवायचा  नसतो 
दुसऱ्याच्या उदरावर ठेवायचा नसतो 
सदा पुण्य नि पुण्यच करायचं असते 
आज ना उद्या कधी नि कुठेतरी 
प्रत्येकाला  जायचच असते  

Tuesday, July 5, 2016

Self Discover

control C and control V never makes strong CV

हासुरी

  माणसाने  नेहमी रावणासारखे असावे 
  सदैवं हसावे