Friday, November 27, 2015

इवलेसे पान

  

इवलेसे पान पडले गळून 
भावनांच्या काहोर्यात क्षण भर खचून 
त्याला जाणीवही नव्हती कि परत येणार नाही हि जागा 
कुणासाठी गमवला हा ताबा?

Monday, November 16, 2015

      
तेरा मेरा शिशेका घर 
फिर क्यू तेरे हाथ मी पत्थर? 
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।१।।
लेहरे आती -जाती है  किनारेपर 
फिर कयू नाम लिखा रेतपर ?
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।२।।
राम भी मेरा रहीम भी मेरा 
फिर क्या तेरा ,फिर क्या मेरा ?
तुभी सौच ,मै भी सोचू ।।३।।

Wednesday, May 20, 2015

गणित

 भूगोलाच्या गोलातून आर्यभटना शून्याचे वेड लाग
त्यांच्या ह्या वेडाने आमचे फार नडले 
 या गणिताचा अभ्यास करता करता 
आमचे तोंड काळवंडले 
गणित ऐच्झिक करा म्हणून 
लाखो लोक लढले
पण सरकारचेही गणितावरच अडले
जलसिंचनाच्या घोटाळ्यात अजितराव सापडले 
पावलोपावली गणित म्हणून 
राजकारणी अडखळले 
एवडे सारे अनर्थ एका गणिताने घडले.

Sunday, January 4, 2015

चारोळ्या

 आयुष्य हे एक क्रीडांगण आहे 
येथे कोणते खेळ खेळायचे हे आपल्या हातात असते 
तरीही हार  किंवा जीत कोणाची व्हायची हे  नियतीच्या हाती असते