Wednesday, May 20, 2015

गणित

 भूगोलाच्या गोलातून आर्यभटना शून्याचे वेड लाग
त्यांच्या ह्या वेडाने आमचे फार नडले 
 या गणिताचा अभ्यास करता करता 
आमचे तोंड काळवंडले 
गणित ऐच्झिक करा म्हणून 
लाखो लोक लढले
पण सरकारचेही गणितावरच अडले
जलसिंचनाच्या घोटाळ्यात अजितराव सापडले 
पावलोपावली गणित म्हणून 
राजकारणी अडखळले 
एवडे सारे अनर्थ एका गणिताने घडले.