Sunday, January 4, 2015

चारोळ्या

 आयुष्य हे एक क्रीडांगण आहे 
येथे कोणते खेळ खेळायचे हे आपल्या हातात असते 
तरीही हार  किंवा जीत कोणाची व्हायची हे  नियतीच्या हाती असते